Ženské rehole a zasvätené spoločenstvá v nitrianskej diecéze

Dcéry našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dom Srdca Ježišovho, Lukov dvor 2, 949 11 Nitra
037-773 31 31 olshnitra@aol.com
Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža
Dom bl. sestry Zdenky, Cintorínska 16, 951 93 Topoľčianky
037-630 14 27  
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Kalinčiakova 34, 955 01 Topoľčany
038-522 56 43 sdrtop@centrum.sk
Kongregácia sestier Premonštrátok
Biskupský úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra - Hrad
0903-73 57 84  
Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej
Cyrila a Metoda 16, 955 01 Topoľčany
038-532 15 09 sr.petra@atlas.sk
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky
Nám. sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
032-652 25 02 hospic@satmarky.sk
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre
037-656 43 12 provinc@ssps.sk
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Dom matky Márie Heleny, Nálepkova 10, 949 01 Nitra - Kalvária
037-652 81 02 aug@centrum.sk
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
037-776 94 28 immakulata@pobox.sk
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Prílepská 4, 953 01 Zlaté Moravce
037-642 14 16 misijnesestry.zm@gmail.com
Misijné sestry Kráľovnej apoštolov
Rázusova 44, 949 01 Nitra
037-772 20 54 joicysra@yahoo.com
Rodina Panny Márie
Kajsa 3, 951 41 Lužianky
037-778 30 29 sestryluzianky@familiemariens.org
Sestry Apoštolátu sv. Františka
Pri strelnici 36, 949 01 Nitra
037-733 33 73 sestryapostolatu@centrum.sk
Sestry Panny Márie Útechy
Stračia cesta 38, 949 01 Nitra
037-741 04 88 mc-nr@stonline.sk
Sestry Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony
Dražovská 15, 949 01 Nitra - Kláštor Najsvätejšej Trojice
037-651 15 42 sspsap.nitra@gmail.com
Spoločnosť dcér kresť. lásky sv. Vincenta de Paul
Dom sv. Kataríny, Hviezdoslavova 230, 956 18 Bošany
038-542 76 67 chd-bosany@mail.t-com.sk
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Marianum, Oravská 10, 949 01 Nitra
037-692 06 00 sekretariat@vincentky.sk
Spoločnosť dcér kresť. lásky sv. Vincenta de Paul
Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra
037-772 17 86 damiana@ksnr.sk
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Školská 191/3, 956 33 Chynorany
038-542 46 52  
Školské sestry de Notre Dame
ul. 1. mája 7A, 911 01 Trenčín
032-652 88 36 trencinnd@gmail.com
Školské sestry de Notre Dame
Kalvárska 1, 949 01 Nitra
037-772 22 32 nitrand@centrum.sk