Bohoslužby v katedrálnom chráme v Nitre počas Vianoc 2013

VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA, utorok 24. decembra 2013

17.00 hod. Vigílna svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Ladislav Belás, opát

22.00 hod. Svätá omša v noci - pontifikálna
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA, streda 25. decembra 2013

7.00 hod. Svätá omša na úsvite
Hlavný celebrant: Mons. Štefan Vallo, kanonik

9.00 hod. Svätá omša vo dne - pontifikálna
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

SVIATOK SV. ŠTEFANA, štvrtok 26. decembra 2013

7.00 hod. Pontifikálna svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

9.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

18.00 hod. Vianočný koncert Psallite Deo

SVIATOK SVÄTEJ RODINY, nedeľa 29. decembra 2013

7.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Jozef Dvorský, SDB, kanonik

9.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Martin Štofko, kanonik

SPOMIENKA SV. SILVESTRA, utorok 31. decembra 2013

16.00 hod. Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, streda 1. januára 2014

7.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: František Šútor, kanonik

9.00 hod. Ponifikálna svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, nedeľa 5. januára 2014

7.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Jozef Dvorský, SDB, kanonik

9.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Ladislav Belás, opát

16.00 hod. Koncert v predvečer sviatku Zjavenia Pána - Troch kráľov
„Vianoce spod Kráľovej hole“ Folklórna skupina Pohronci z Banskej
Bystrice, prinesie pastierske koledy a betlehemské hry v sprievode fujár, gájd, píšťal a zvoncov.

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA, pondelok 6. januára 2014

7.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

9.00 hod. Pontifikálna svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, nedeľa 12. januára 2014

7.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Štefan Vallo, kanonik

9.00 hod. Svätá omša
Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

Tags: