Posvätenie farského kostola na sídlisku Chrenová v Nitre

Farský kostol svätého Martina na sídlisku Chrenová v Nitre, hoci má už 70 rokov, bol nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom posvätený až 10. novembra 2013. Do tohto dňa bol kostol iba požehnaný, a to arcibiskupom Mons. Karolom Kmeťkom zo 14. novembra 1943. Vtedajší novopostavený kostol sa stal filiálkou farnosti Nitra – Horné mesto. Farským kostolom sa stal až v roku 1998, keď bola zriadená samostatná farnosť Nitra – Chrenová. Po tomto rozhodnutí biskupstva sa v interiéri a exteriéri chrámu urobili početné opravy, vrátane nainštalovania hodnotnej umeleckej vitráže s motívom Ducha Svätého. Z liturgických potrieb posviacky kostola bola na obetný stôl položená doska z brazílskeho mramoru a na steny kostola boli nainštalované 4 mramorové kríže.

Kostol svätého Martina, ktorý bol kedysi na území terajšej farnosti Nitra – Chrenová - na Martinskom Vŕšku - bol a je historický, siaha totiž až do obdobia Veľkej Moravy, bol začiatkom 20. storočia zbúraný a dnes sú zachované len jeho základy. Ako biskup Judák počas slávnostnej bohoslužby posvätenia kostola pripomenul, „táto časť Nitry, ktorá sa postupne rozmáhala na moderné sídlisko a prichádzali tu obyvatelia z rôznych častí Slovenska, po druhej svetovej vojne veľmi potrebovala miesto, kde by ľudia prichádzali, aby sa posväcovali“. A hoci „za komunizmu časť tohto objektu bola odňatá a slúžila ako kultúrny dom, predsa po zmene spoločenského systému došlo k návratu a teraz je to dôstojné miesto pre obyvateľov sídliska Chrenová“, dodal nitriansky biskup.

V homílii sa zameral na príklad svätca, ktorému je chrám zasvätený. "Patrocínium svätého Martina je - podľa neho - veľmi oslovujúce, bol to človek, ktorý konal dobro. Na začiatku síce dal pol plášťa žobrákovi, ale na konci svojho života, keď ho prosili, aby neodchádzal z tohto sveta jeho kňazi, sám hovorí: Neodmietam pracovať, ale nech sa stane Božia vôľa – teda dáva sa k dispozícii celý Bohu“, povedal hlavný celebrant a vyslovil želanie, aby tí, ktorí budú prichádzať do kostola, sa podľa vzoru tohto svätca, zbavovali svojho egoizmu a otvárali svoje srdce pre potreby blížnych a žili naplno Božím hodnotám.

Nitriansky biskup počas svätej omše konsekroval kostol i oltár a tak zasvätil tento priestor navždy Božiemu kultu.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: