Pozvánka na prednášku Mons. Petra Brodeka Viera a mágia na pôde UKF v Nitre

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravuje Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty prednášku generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka, na tému: Viera a mágia. Na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2013 o 11. 00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa na Dražovskej ul. č. 4 v Nitre, sú pozvaní pedagógovia i študenti.

Mons. Peter Brodek je generálnym vikárom Nitrianskej diecézy od 1. 1. 2013, predtým pôsobil ako diecézny exorcista a špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte UKF v Nitre zabezpečuje okrem iného bakalárske a magisterské štúdium budúcich učiteľov náboženskej výchovy a bakalárske štúdium misijnej práce.

Nitrianske biskupstvo má s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre už niekoľko rokov platnú zmluvu o vzájomnej spolupráci. A tak aj táto prednáška sa dá považovať aj za jej dôsledok.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: