Stanovisko Nitrianskeho biskupstva k prípadu údajného sexuálneho zneužívania

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s bolesťou prijal oznámenie o údajnom zneužití maloletého dievčaťa v jednej z farností, ktoré patria do Nitrianskej diecézy. Vedenie diecézy na čele s jej biskupom chce tento prípad veľmi zodpovedne riešiť, tak ako sa o to usiluje aj terajší Svätý Otec František i jeho predchodca Benedikt XVI.

Biskup Judák hodlá v blízkom čase navštíviť rodinu, ktorej sa to týka a zistiť, nakoľko sa toto obvinenie zakladá na pravde. Zároveň je pripravený sa tejto rodine ospravedlniť a byť nápomocný, ak sa stalo niečo, čo nie je v súlade s kresťanskou morálkou a s kresťanskými hodnotami.

Vyšetrovanie zo strany polície pokračuje. Hoci platí prezumpcia neviny, a teda je nutné počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, pre dobro údajnej obete, Cirkvi i farnosti i pre dobré meno obvineného kňaza, nitriansky biskup rozhodol o jeho uvoľnení z vedenia farnosti a to až do právoplatného rozhodnutia súdu.

Dňa 25. septembra 2013 sa Mons. Viliam Judák stretol s obvineným a stretol sa aj so starostami troch obcí, ktoré patria do farnosti, ktorú dotyčný kňaz doteraz spravoval. Starostovia vyjadrili - za seba i za väčšinu obyvateľov obcí - kňazovi svoju podporu.

Nitriansky biskup sa bude pridŕžať príslušných smerníc Katolíckej cirkvi, ktoré pamätajú aj na takéto prípady.

V Nitre 25. septembra 2013

Nitrianske biskupstvo

Tags: