Veni Sancte v Kňazskom seminári v Nitre

V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa 25. septembra 2013 začal nový akademický rok. V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma sa najprv konala svätá omša Veni sancte a potom sa akademická obec zišla v priestoroch kňazského seminára. Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, prítomný bol aj generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček a dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mons. Marián Šuráb.

Očakávania biskupa Mons. Viliama Judáka od kňazského seminára v novom akademickom roku súvisia s budúcim poslaním tých, ktorí sa chystajú na kňazskú službu: „Začíname tento akademický rok ešte v pokračujúcom Cyrilo-metodskom roku a v Roku viery, tak verím, že tieto hodnoty budú rezonovať a že aj prostredníctvom týchto hodnôt budeme zodpovedne všetci – pedagógovia i študenti, ako aj predstavení seminára, pristupovať k úlohám, ktoré sú pred nami“, povedal nitriansky biskup.

Rektor Kňazského seminára v Nitre Mons. Pavol Zahaltlan chce, aby formácia budúcich kňazov zohľadňovala výzvy dneška, ktoré „sú vždy nové; aj doba sa mení a na to sa treba pripraviť a vnímať to takými Božími očami“, dodal rektor.

Kňazský seminár v Nitre slúži pre Nitriansku i pre Žilinskú diecézu. V súčasnosti má 53 bohoslovcov – 29 za Nitriansku a 24 za Žilinskú diecézu.

Miroslav Lyko

Tags: