Požehnanie sochy sv. Konštantína – Cyrila pred budovou UKF v Nitre

Pred budovou rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola 23. septembra 2013 – v rámci otvorenia nového akademického roka – požehnaná socha svätého Konštantína – Cyrila. Objednávateľom a investorom sochy, vrátane nápisu na podstavci, bola Nadácia Konštantína Filozofa pri Nitrianskom biskupstve.

Obrad požehnania vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Podľa jeho slov „je to veľmi historická chvíľa, keď škola sa priznáva k tomuto veľkému vzdelancovi (...) a dnes chce napĺňať jeho odkaz“, povedal biskup Judák.

Nitriansky biskup vyslovil vďaku rektorovi univerzity prof. Liborovi Vozárovi za poskytnutie dôstojných priestorov pre sochu svätého Konštantína Cyrila priamo pred hlavnou budovou univerzity.
Prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Peter Liba dúfa, že socha nebude „iba ozdoba,“ ale že napomôže k ďalšiemu spoznávaniu misie svätých Cyrila a Metoda tak, aby naša generácia nebola iba užívateľmi ale aj nositeľmi ich odkazu.

Bronzová socha Konštantína Filozofa, ktorej autorom je sochár Juraj Brišák, stojí na podstavci v nadživotnej veľkosti – vysoká je 2,50 m, jej hmotnosť je cca 500 kg.

Miroslav Lyko

Tags: