Niektoré pripravované podujatia v diecéze

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre otvára 25. septembra 2013 slávnostnou svätou omšou Veni Sancte nový akademický rok.

Veni Sancte dvoch nitrianskych univerzít (UKF a SPU) sa uskutoční 2. októbra 2013 v kostole svätého Petra a Pavla (františkáni) v Nitre, o 18. 30 hod. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Dňa 8. októbra 2013 o 14. 00 hod. sa v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre uskutoční prednáška Gabriele Kuby o ideológii rodovej rovnosti.

Miroslav Lyko

Tags: