Oznam o otvorení knižnice na Katolíckej univerzite v Ružomberku

V stredu 25. septembra 2013 bude otvorená knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na jej výstavbu prispela aj Nitrianska diecéza i samotní veriaci.
Viac informácií

http://www.ku.sk/ouniverzite/press/tlacove-spravy/66862-univerzitna-knin...

Tags: