Program púte v Topoľčanoch

5. septembra 2013

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Tretia púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Anton Žovic, kaplán v Hornej Súči

6. septembra

14.00 – 18.30: sv. spoveď
17.45: Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30: Sv. omša: Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne
21.00: Krížová cesta na Kalvárii

7. septembra

9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša Poďakovanie za 10 rokov existencie Farskej charity bl. s. Zdenky
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: vdp. dekan Rudolf Daňo, farár v Šuranoch
21.00: Adorácia mládeže

8. septembra

6.00: sv. omša vo farskom kostole
7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30: slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie, celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Tags: