Mariánska púť na Kalvárii v Nitre

Stovky katolíckych veriacich slovenskej i maďarskej národnosti sa v dňoch 17. a 18. augusta 2013 zúčastnili na tradičnej púti na Kalvárii v Nitre. Program sa konal pod holým nebom, na priestranstve pred miestnym farským kostolom Nanebovzatia Panny Márie. V tomto roku sa toto duchovné podujatie nieslo v znamení Roka viery, Cyrilo-metodského jubilea i prípravy na septembrový Národný pochod za život. Koordinátor Národného pochodu za život za Nitriansku diecézu Martin Michalíček povzbudil pútnikov k podpore i k účasti na pochode: „Urobme niečo pozitívne, niečo konkrétne, poďme do Košíc na Národný pochod za život. Lebo ako sa hovorí, keď nejde o život, nejde o nič a keď ide o život, ide o všetko“, povedal Martin Michalíček.

Mariánska púť vyvrcholila 18. augusta predpoludňajšou svätou omšou, ktorú pri poľnom oltári celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii hovoril o nanebovzatí Panny Márie v súvislosti s Kristovým vykupiteľským dielom. „Aby sme pochopili toto tajomstvo, musíme sa zahľadieť na Veľkú noc, na tajomstvo našej spásy, ktoré je naozaj veľké, lebo naznačuje Ježišov prechod zo slávy Otca, skrze utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Panna Mária, ktorá porodila Božieho Syna v tele, je stvorením najviac zahrnutým do tohto tajomstva. (...) Nanebovzatie Panny Márie je tak Kristovým veľkonočným tajomstvom, ktoré sa v plnosti realizuje v nej. Ona mu je úplne pripodobnená aj v tejto chvíli“, povedal biskup Judák.
Hlavný celebrant si položil otázku, čo znamená život Matky Božej pre ľudí 21. storočia? V odpovedi zdôraznil, že „v jej živote, v jej nanebovzatí vidíme, že u Boha je priestor pre človeka. Boh sám je domom mnohých príbytkov o ktorých hovorí Ježiš: V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Odchádzam, aby som vám pripravil miesto (por. Jn 14, 2). Boh je domom človeka a Mária sa zjednotením s Bohom nevzďaľuje od nás, neodchádza na nejakú neznámu galaxiu, ale idúc k Bohu sa približuje aj k nám, pretože Boh je nám všetkým blízko a ona zjednotená s Bohom, má účasť na Božej prítomnosti. Teda aj nám, každému jednému je celkom blízko ako dobrá milujúca matka“.
Nitriansky biskup upozornil na niektoré negatívne trendy vo svete i v našej spoločnosti, no jedným dychom podčiarkol, že kresťan má nádej a východisko v Bohu. „Svet, ktorý sa vzďaľuje od Boha sa nemôže zmeniť v lepší, ale v horší. Len prítomnosť Boha môže garantovať dobrý svet. Prítomnosť dobrého človeka, Božieho človeka, môže garantovať lepšiu budúcnosť“, povedal biskup a pokračoval: „Nielen v Bohu je priestor pre človeka, ale aj v človeku je miesto pre Boha. (...) V nás je priestor pre Boha a táto Božia prítomnosť v nás, taká dôležitá pre osvetľovanie sveta v jeho smútku, v jeho problémoch, táto prítomnosť sa realizuje vo viere. Skrze vieru otvárame dvere nášmu bytiu, aby Boh vstúpil do nás, aby Boh mohol byť silou, ktorá oživuje naše putovanie. V nás tento priestor je. Otvorme sa ako Mária, hovoriac Bohu: Nech sa stane tvoja vôľa, som služobnica Pánova (por. Lk 1, 38).
Mons. Viliam Judák v závere homílie povzbudil pútnikov, aby sa snažili žiť a zviditeľňovať kresťanské hodnoty každodenne, nielen na púti a vo sviatočných dňoch. „Nech nás cítiť aj v našom meste, v našom národe, že sme ľudia, ktorí nosia v sebe Krista a jeho hodnoty aj napriek všetkým našim slabostiam a úbohostiam“, dodal.

Nitrianska Kalvária je už niekoľko storočí spojená s mariánskou úctou. Tá sa však zintenzívnila v druhej polovici 18. storočia, keď obyvatelia Nitry dali sľub, že budú na sviatok Nanebovzatia Panny Márie putovať na toto miesto.

Miroslav Lyko

Tags: