Program mariánskej púte na Kalvárii v Nitre

15. 8. 2013

6. 30 svätá omša, celebruje P. Stanislav Krajńák SVD, správca farnosti Nitra Kalvária

8. 30 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár

10. 00 svätá omša, celebruje P. Juraj Dolinský SJ

19. 00 svätá omša, celebruje P. Ján Halama SVD, provinciál

17. 8. 2013

15. 00 príležitosť k svätej spovedi

17. 00 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Ladislav Hlédik, farár z Plašťoviec

19. 00 svätá omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy

20. 30 svätý ruženec, procesia k Lurskej jaskyni

22. 00 účinkuje evanjelizačná skupina Hoperise z Rajca

23. 00 svätá omša, celebruje P. Martin Madassery SVD

18. 8. 2013

05. 00 krížová cesta

06. 30 svätá omša, celebruje P. Ján Kušnír SVD

08. 00 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup

10. 00 svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

15. 00 mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním

Tags: