Na Skalke vyvrcholila tradičná púť

Vyvrcholením tradičnej púte ku cti svätých Andreja – Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne bola slávnostná svätá omša 21. júla 2013. Za prítomnosti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, niekoľkých kňazov a mnohých veriacich jej predsedal apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana.

Na začiatku bohoslužby pozdravil zhromaždenie Mons. Viliam Judák. Pripomenul 930. výročie kanonizácie svätých Andreja – Svorada a Beňadika a tlmočil pozdrav miestneho titulárneho opáta Mons. Jozefa Kráľa – kňaza, pôsobiaceho v jednej z hlavných rímskych bazilík, ktorý deň predtým, počas návštevy pápeža Františka v spomínanej bazilike, osobne prosil Svätého Otca o modlitbu za pútnikov na Skalke.

Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana v homílii hovoril o spojitosti pustovníckeho života svätých patrónov Nitrianskej diecézy s Kristovým krížom. Povedal: „Slobodne si zvolili ukrižovanie s Kristom, a to z čistej lásky k nemu“. Podľa slov hlavného celebranta, vďaka svojmu zjednoteniu „s Bohom a pre Boha“ zakúšali vo svojich srdciach radosť. Z úst arcibiskupa Giordanu zaznelo na adresu pútnikov aj povzbudenie, aby sa na ceste viery, podľa vzoru svätých Andreja – Svorada a Beňadika, nebáli ťažkostí a utrpenia.

Skalka je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Je spojená so životom a smrťou svätých pustovníkov Andreja – Svorada a jeho žiaka Beňadika z 11. storočia. Najstarší kostolík na Skalke sa spomína už v roku 1208, o niekoľko rokov neskôr bol na tom mieste založený benediktínsky kláštor.

Miroslav Lyko

Tags: