V Nitre sa koná 75. plenárne zasadnutie KBS

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa v stredu 3. júla 2013 začalo dvojdňové 75. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi hovoria o témach, ktoré sú dôležité pre diecézy a život Katolíckej cirkvi na Slovensku. Rokovania sa zúčastňuje aj apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Mario Giordana.

Na plenárnom zasadnutí sú všetci biskupi, ktorí sú členmi Konferencie biskupov Slovenska. Podľa slov hovorcu KBS Jozefa Kováčika témy rokovania boli určené aktuálnymi potrebami Katolíckej cirkvi na Slovensku: stanovenie Rady pre novú evanjelizáciu KBS, biskupi sa zaoberajú žiadosťou o nomináciu do Pápežskej teologickej komisie, prebehne voľba národného riaditeľa Pápežských misijných diel a voľba riaditeľa Katolíckeho biblického diela. Biskupi pristúpia aj k schvaľovaniu štatútu trvalého diakonátu na Slovensku. Plénum KBS by malo schváliť niektoré body z oblasti liturgie a pastiersky list z príležitosti Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v jeseni v Košiciach.

Miroslav Lyko

Tags: