Oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky o Horných Lefantovciach

Obec Horné Lefantovce v Nitrianskej diecéze si 23. júna 2013 pripomenula 900. výročie prvého písomného dokladu, ktorý svedčí o jej existencii. Tým písomným prameňom je Zoborská listina z roku 1113. Spolu s Lefantovcami sa v starobylej listine spomína aj ďalších 35 obcí Nitrianskeho kraja a aj ďalšie z iných regiónov. Súčasťou slávností v Horných Lefantovciach bola aj svätá omša v areáli miestneho kaštieľa a kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o bohatom kultúrnom dedičstve našej vlasti i slovenského národa, na ktoré by mala dnešná generácia nadviazať tým, že bude verná kresťanským hodnotám.

Nitriansky biskup si v príhovore po evanjeliu položil otázku, čo v minulosti „zachránilo našu vlasť a náš národ? Azda pevnosti, zlaté bane, bohatstvo, moc, vojsko, zbrane? Nezdá sa“, odpovedal a pokračoval ďalej: „Ale aj v ťažkých, ba aj v temných dobách sa ukazuje v historických dokumentoch, ako jasný bod v tmavej noci, prítomnosť kostolov a kaplniek, čiže skutočnosť, že naši predkovia si zachovali vieru v Boha, v Ježiša Krista“. Biskup Judák ďalej prítomným pripomenul, že takáto „viera je úžasná sila práve v najťažších životných skúškach. Udržiava pri nádeji, dvíha ľudí zo skleslosti, čo je najcennejšie – vychováva zdravé mravne založené rodiny, ktoré zaručujú fyzickú i duchovnú existenciu obce i národa“, dodal hlavný celebrant.
V závere homílie Mons. Viliam Judák zdôraznil, že sa nemožno uspokojiť iba so slovným odvolávaním sa na minulosť, na dedičstvo otcov. Je potrebné si aj naďalej poklad viery strážiť a podľa neho aj žiť. „Strom, ktorý vyrástol zo zdravých koreňov musí dnes prinášať aj zdravé ovocie“, povedal počas svätej omše nitriansky biskup.

Na bohoslužbe sa zúčastnili desiatky veriacich, vrátane riaditeľa Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefana Valla a titulárneho zoborského opáta Mons. Ladislava Belása.

Miroslav Lyko

Tags: