Nitriansky biskup vysvätil nových kňazov

DSC06922.JPGDSC07064kn.jpgDSC07118kn.jpgDSC07158kn.jpg

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre bola 15. júna 2013 miestom kňazskej vysviacky. Diecézny biskup Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch novokňazov – troch pre potreby Nitrianskej diecézy (Marka Adamkoviča z farnosti Topoľčany - svätého Gorazda, Tomáša Gračku z farnosti Horná Súča, Lukáša Kutiša z farnosti Bánovce nad Bebravou) a jedného pre Rehoľu Piaristov (Marka Kotrasa z farnosti Trenčín – Orechové). Svedectvo o súcosti ordinandov vyslovil rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Mons. Pavol Zahatlan.

Mons. Viliam Judák v príhovore počas svätej omše, pred obradom vysviacky, hovoril o kňazskej vysviacke aj v súvislosti s Rokom svätých Cyrila a Metoda. Povedal: „Pri slávení Cyrilo-metodského jubilea si pripomíname aj radostnú udalosť z konca roka 867, keď pápež Hadrián II. po schválení liturgických kníh v slovanskom jazyku v Chráme Panny Márie v Ríme – Santa Maria Maggiore, dal vysvätiť biskupom Formozovi a Gauderikovi slovanských učeníkov, ktorí hneď slávili liturgiu v Chráme svätého Petra a potom v ďalších významných rímskych bazilikách, teda v srdci kresťanstva na Západe“. Hlavný celebrant pokračoval: „My sme sa tu zišli v našom katedrálnom chráme v srdci diecézy, aby sme boli tiež svedkami podobnej výnimočnej slávnosti. Títo naši štyria bratia a synovia boli povolaní do posvätného rádu kňazstva, stupňa presbyterátu, v tej istej hodnosti a službe ako cyrilometodskí učeníci. Neprekáža tomu ani už vyše tisícročný rozdiel. Ba Cirkev takto koná od počiatku, že vkladaním rúk a modlitbou dáva tak účasť na Kristovom jedinom kňazstve a to z jeho poverenia“, poznamenal nitriansky biskup.
V príhovore sa obrátil aj priamo na ordinandov slovami Svätého Otca Františka: „Buďte pastiermi, nie funkcionármi. Buďte sprostredkovateľmi, nie dodávateľmi. Vždy majte pred očami príklad Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a zachránil to, čo sa stratilo. Katolícky kňaz nie je totiž posvätný úradník alebo vzdelaný kazateľ. Je ten, ktorý je pripodobnený Ježišovi Kristovi, vysvätený a ustanovený do jeho služby“.

Na konci svätej omše udelili novokňazi svoje požehnanie všetkým prítomným, vrátane svojho svätiteľa.

Miroslav Lyko
Foto: Ing. Jana Petreková

Tags: