Diakonská vysviacka v Nitre

Nitrianskej diecéze pribudlo päť nových diakonov. V jej v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma 14. júna 2013 vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za diakonov piatich bohoslovcov z miestneho Kňazského seminára svätého Gorazda.

Nitriansky biskup vkladal na nich ruky s nádejou. Povedal: „Príchod nových služobníkov do vinice Pánovej je vždy radostný nielen pre miestnu, ale aj pre všeobecnú Cirkev. Je to budúcnosť, pretože stanú sa o rok, keď Pán Boh dá, aj presbytermi – kňazmi, takže je to vďačnosť Pánu Bohu a veľká nádej, ktorú do nich Cirkev vkladá“.

Diakonskou vysviackou sa z laického pokrsteného veriaceho katolíka stáva klerik. Aj tentokrát počas diakonskej vysviacky prišli veriaci z farností odkiaľ noví diakoni pochádzajú, aby sa za nich, tak ako mnoho rokov predtým, aj teraz modlili.

Diakon prijíma vysviacku nie na kňazstvo, ale na službu. Aj to zaznelo počas svätej omše spojenej s vysviackou. Miesto diakona je v oblasti charity, katechézy, ale aj liturgie. Noví diakoni za Nitriansku diecézu nastúpia počas letných prázdnin na diakonskú prax a od septembra nastúpia v kňazskom seminári na poslednú časť svojej prípravy na kňazstvo.

Miroslav Lyko

Tags: