Program slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre

V Nitre na Svätoplukovom námestí sa v nedeľu 2. júna 2013 o 10. 00 hod. uskutoční slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý v tomto roku pripadá na 30. mája. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Po skončení svätej omše sa bude konať eucharistická procesia s príslušnými zastaveniami. Sprievod pôjde zo Svätoplukovho námestia cez Kupeckú ulicu až pred kostolík svätého Michala Na Vŕšku, kde bude záverečné požehnanie.

V ten istý deň - 2. júna 2013 o 17. hod. sa v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma uskutoční hodinová eucharistická adorácia. Pôjde o naplnenie výzvy Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, ktorá v tomto Roku viery pozýva k pripojeniu sa k eucharistickej adorácii, ktorá bude 2. júna 2013 v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Hodinovej adorácii bude predsedať Svätý Otec František. Táto výzva ponúka príležitosť spojiť sa s nástupcom apoštola Petra v modlitbe adorácie k Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. V Nitre bude viesť eucharistickú adoráciu diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Nitrianske biskupstvo i jednotlivé katolícke farnosti Nitry pozývajú veriacich na tieto duchovné podujatia, ktoré súvisia s verejnou poklonou Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: