Noc kostolov 24. mája 2013 aj v katolíckych kostoloch v Nitre

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma:

18. 00 hod.

Ekumenická bohoslužba. Po jej skončení sa uskutoční prezentácia publikácie Imricha Točku s názvom Nitrianske zvony (história a súčasnosť)

18. 30 hod.

Chrámové piesne v podaní Katedrálneho spevokolu Emerám

19. 30 hod.

Liturgické spevy gregoriánskeho chorálu: Schola cantorum Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre

22. 00 hod.

Organový koncert, účinkuje Vladimír Kopec
V katedrále bude počas celého večera zabezpečená sprievodcovská služba

Piaristický kostol svätého Ladislava:

18. 00 hod.

Svätá omša

19. 00 hod.

Evanjelizačný program v podaní speváckeho zboru Lúčnica

20. 00 hod.

Prednáška o obnove hlavného oltára Piaristického kostola

22. 00 hod.

Požehnanie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii:

18. 00 hod.

Modlitba vešpier

18. 30 hod.

Modlitba posvätného ruženca

19. 00 hod.

Svätá omša

20. 00, 21.

00 hod. Prezentácia kostola (10 minút)

20. 25 hod.

Prehliadka Misijného múzea (20 minút)

22. 00, 23. 00 hod.

Individuálna prehliadka krypty (15 minút)

Františkánsky kostol svätých Petra a Pavla:

18. 30 hod. Svätá omša

19. 30 – 20. 30 hod.

Organový koncert farských organistov

do 23. 00 hod.

Prehliadka kostola
Počas večera budú sprístupnené krypty pod kostolom

Kostol svätého Štefana, kráľa na Párovciach:

18. 00 hod.

Gréckokatolícka liturgia

19. 00 hod.

Akatist k Bohorodičke

20. 00 hod.

Prednáška o ikonách

21. 00 hod.

Prednáška o histórii kostola

do 23. 00 hod.

Prehliadka kostola

Kostol svätého Michala, archanjela v Dražovciach:

18. 00 – 21. 00 hod.

Prehliadka kostola

Tags: