Turíčny víkend 2013 v Nitre

V Nitre sa počas Turíčneho víkendu 2013 uskutoční niekoľko duchovných podujatí:

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého - 19. mája 2013 - bude v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma v Nitre špeciálny duchovný program:
07.00 hod. - svätá omša
09.00 hod. - pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Pri tejto svätej omši bude diecézny biskup udeľovať sviatosť birmovania
10. 30 hod. - začiatok celodennej eucharistickej poklony pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou
16. 30 hod. - spoločná modlitba svätého ruženca
17. 00 hod. - slávnostné vešpery s Eucharistickým požehnaním

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre (na Dražovskej ulici) sa v dňoch 17. – 19. mája 2013 uskutoční program s názvom Turíce v spoločenstve so svätým Charbelom. Hosťom duchovného podujatia bude P. Florián Kerschbaumer z Rodiny Panny Márie. Program sa začína 17. mája o 18. 00 svätou omšou v miestnej kaplnke Ducha Svätého a pokračuje nočnou adoráciou. Počas nasledujúcich dvoch dní si účastníci vypočujú niekoľko prednášok, budú mať možnosť zúčastniť sa spoločných bohoslužieb a pristúpiť k svätej spovedi.

Spoločenstvá Katolíckej charizmatickej obnovy organizujú 18. mája 2013 celodenné stretnutie s názvom Vigília Turíc. Uskutoční sa vo farskom kostole svätého Gorazda v Nitre na sídlisku Klokočina.
Program stretnutia:
10. 00. hod. Pozvanie k spoločnej modlitbe + úvodné slovo
11. 00. hod . Prednáška: Božia láska sa rozlieva v našich srdciach - Jozef Švercel
12. 00. hod. Obedňajšia prestávka, bratské rozhovory
13. 00. hod. Modlitba v skupinách za jednotlivcov, (do 15. 00. hod.), sviatosť zmierenia
14. 00. hod. Adorácia s požehnaním učeníkov
15. 30. hod. Program bohoslovcov pre mladých
16. 15. hod. Prednáška: Nechajme sa postrčiť Duchu - Vdp. Jozef Švercel
17. 00. hod. Blok svedectiev, otázok a odpovedí
18. 00. hod. Slávenie Eucharistie, hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: