Otvorenie náučného chodníka na Malej Skalke

Na starobylom pútnickom mieste Nitrianskej diecézy, na Skalke pri Trenčíne, sa 11. apríla 2013 uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie náučného chodníka Malá Skalka. Obrad požehnania vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, za prítomnosti mnohých hostí, vrátane trenčianskeho župana Pavla Sedláčka.

Výstavba náučného chodníka bola zrealizovaná aj vďaka neinvestičnému fondu Beňadik, v rámci projektu „Benediktínskymi cestami“.

Náučný chodník, dlhý dva a pol kilometra, spája Malú Skalku s Veľkou Skalkou, kostol s kláštorom a spája aj Slovensko so susednou Moravou, keďže projekt budovali mladí ľudia z obidvoch strán rieky Moravy. Na náučnom chodníku nájdu pútnici niekoľko tabúľ s informáciami o Skalke ako pútnickom mieste, prečítať si môžu niečo z histórie, dozvedia sa o partnerstve Skalky s mestom Rajhrad pri Brne, ktoré je tiež spojené s pôsobením benediktínov.

Nový náučný chodník má ambíciu zviditeľniť pútnické miesto na Skalke, no najmä upriamiť pozornosť človeka 21. storočia na duchovné dedičstvo, ktoré z toho posvätného miesta pochádza.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: