Pôstne obdobie

V Rímskokatolíckej cirkvi sa Popolcovou stredou začalo 40- dňové pôstne obdobie, v ktorom sa veriaci viac venujú modlitbe, skutkom lásky k blížnemu a pôstu. Očisťujú sa od hriechov a tak sa pripravujú na slávenie Veľkej noci.

V Nitrianskej diecéze bude aj počas Pôstneho obdobia, v rámci Roka viery a Cyrilo-metodského jubilea, putovať relikvia svätého Cyrila, v meste Nitra budú prebiehať mestské a farské misie, ktorým bude predchádzať modlitbový deviatnik.

"Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!" (2 Kor 6,n2).

Tags: