Z plánovaných podujatí Nitrianskej diecézy v roku 2013

Rok 2013 bude v živote Nitrianskej diecézy, tak ako aj ostatných slovenských katolíckych diecéz, v znamení Roka viery a Cyrilo-metodského jubilea.

V Nitrianskej diecéze bude od 7. januára pokračovať putovanie relikvie svätého Cyrila. Celý proces vzdávania úcty k svätému Cyrilovi v jednotlivých dekanátoch – takouto formou - bude trvať do konca júna. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák konštatoval, že putovanie relikvií po farnostiach diecézy má „veľmi krásny ohlas, je to taká výzva pre domácich, ktorí sa vedia (...) zorganizovať, vedia pripraviť naozaj krásnu slávnosť, lebo je to niečo jedinečné“, povedal.

Vo februári sa kňazi a veriaci Nitrianskej diecézy pripoja k celoslovenskej púti veriacich do Ríma.

V marci budú prebiehať v metropole diecézy mestské ľudové misie. Bude do nich zapojených všetkých šesť rímskokatolíckych farností, rehole a kongregácie, pôsobiace v Nitre.

V Nitre 5. júla vyvrcholí slávenie Cyrilo-metodského jubilea národnou púťou.

Tento rok budú prichádzať na Nitriansky hrad pútnici zo všetkých dekanátov biskupstva.

K dôležitým udalostiam v Nitrianskej diecéze v roku 2013 bude patriť aj dokončenie opravy Nitrianskeho hradu, vrátane interiéru Katedrály svätého Emeráma. V Gotickej priekope bude v lete pokračovať projekcia filmov, pripravujú sa tematické večery o histórii Nitrianskeho hradu. V Katedrále sa každú prvú nedeľu v mesiaci budú konať koncerty, zamerané k Cyrilo-metodskému jubileu.
Čo sa týka prezentácie fresky s motívmi zo života a oslávenia Panny Márie, pred niekoľkými týždňami sa stretla medzinárodná komisia odborníkov, vrátane čelných predstaviteľov celoslovenského aj nitrianskeho pamiatkového úradu. Jej stanovisko znelo: fresku ponechať na pôvodnom mieste. Oltár snímania z kríža bude presunutý pravdepodobne na opačnú stranu dolnej lode chrámu, kde sa teraz nachádza Oltár sv. Jána Nepomuckého. Detaily jeho umiestnenia zatiaľ nie sú známe. Toto odporúčanie komisie by mal oficiálne akceptovať aj pamiatkový úrad.
Freska podľa odborníkov pochádza zo 14. storočia a je podľa nej unikátna a v našej oblasti ojedinelá. Stena, kde sa nachádza novoobjavená freska, sa bude musieť ešte doriešiť. Ide totiž o barokovú stavbu, objavili sa tam gotické klenby, vedľa oltára sú ešte aj staršie maľby, ktoré sa však už nebudú odkrývať, sú tam ďalej aj sedílie. Podľa slov nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, sa to „musí zosúladiť“. Konečné riešenie ešte nie je určené. Freska po nevyhnutných úpravách miest, kde bol donedávna upevnený Oltár snímania z kríža, sa nasvieti, aby bola verejnosti dostatočne prístupná a pridá sa k tomu aj vysvetľujúca legenda, aby návštevník rozumel tomu, o čo ide. Do 5. júla by sa tieto práce mali ukončiť, vrátane rekonštrukcie interiéru katedrály.
Pod hradom sa pripravuje výstavba zariadení, podporujúcich ešte väčšiu vybavenosť pre turistov.

V Nitre tento rok vyrastie kaplnka zasvätená svätému Cyrilovi a Metodovi.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: