Výročná mariánska púť v Topoľčiankach

V Topoľčiankach v Nitrianskom biskupstve sa v nedeľu 15. júla 2012 konala výročná púť z príležitosti sviatku Karmelskej Panny Márie. Ide o historické pútnické miesto, mariánski ctitelia sa tu totiž začali stretávať už pred 326. rokmi. Duchovné podujatie otvorili už v piatok 13. júla a vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval skalský opát, Mons. Jozef Kráľ.

Prítomných privítal miestny správca farnosti Anton Ižold. Pripomenul históriu topoľčianskych pútí a dodal: „Chceme sa i dnes všetci spolu učiť od Panny Márie vystúpiť na našu osobnú horu Karmel“. Počas bohoslužby bol kanonikom Mons. Františkom Šútorom prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorá vďaka odobrenému duchovnému príbuzenstvu chrámu v Topoľčiankach s Bazilikou Panny Márie Väčšej v Ríme, udelila pútnikom možnosť získať na tomto mieste, za presne určených podmienok, úplné odpustky.

Hlavný celebrant Mons. Jozef Kráľ v homílii apeloval na veriacich, aby boli svedkami viery všade tam, kde žijú: „V nás, katolíkoch, je totiž dosť mariánskej úcty, ale zdá sa, že je v nás ešte stále málo mariánskeho života,“ povedal. Kazateľ dal pútnikom návod, ako ozdraviť ich duchovný život: „Vráťme Máriu do našich rodín, do nášho národa! S ňou sa do nej vráti viera, nádej a kresťanská láska“, dodal Mons. Kráľ na záver.

Posledný bod programu tohtoročnej púte v Topoľčiankach patril, tak ako po minulé roky, zvereniu dievčat Panne Márii Karmelskej.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: