Te Deum vysokoškolákov v Nitre

Ďakovnú bohoslužbu vysokoškolákov slávili v stredu 16. mája vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre. Študenti z oboch nitrianskych univerzít spolu s ich pedagógmi predniesli Te Deum, aby vyjadrili svoju vďaku Trojjedinému Bohu za pomoc v končiacom sa akademickom roku.

Svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii nadviazal na štvrtkový sviatok Nanebovstúpenie Pána. "V tomto roku sme slávili Te Deum v predvečer veľkého cirkevného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Má to veľkú symboliku, pretože čo sa deje aj na univerzite počas akademického roka, teda aj štúdium na prežívanie toho každodenného života a tých radostí,“ povedal biskup Judák. Podľa Ľubomíra Hlada, rektora miestneho Univerzitného pastoračného centra, študenti a pedagógovia mali za čo ďakovať. "Je ťažko povedať, že či je pastoračný rok, alebo akademický rok úspešný, samozrejme dá sa merať známkami v indexoch. To duchovné vysvedčenie to nedávame my, to sa ukáže až raz, ale vytvárali sme možnosti pre to, aby nakoniec to vysvedčenie aj pri tom Nanebovstúpení človeka aby mohlo byť naozaj dobré."

Biskup Judák zaželal vysokoškolákom pekné leto s nádejou na stretnutie v novom akademickom roku.

Tags: