Pohrebné obrady za otca kňaza Milana Šuliaka

Dňa 26. apríla 2012 bude v Kostole Božieho milosrdenstva v Alžbetinom Dvore o 14.00 hod. slávená zádušná svätá omša za zosnulého Milana Šuliaka, otca kňaza Milana Šuliaka. Pohrebné obrady sa budú konať o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Prosíme o modlitby za dušu zosnulého.

Tags: