Diecézne kolo Biblickej olympiády

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 19. apríla 2012 konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec.

Sedemdesiat súťažiacich v dvoch kategóriách - základné (15 družstiev) a stredné (8 družstiev) školy - sa pod pozorným okom porotcov venovalo predloženým úlohám.

V kategórii základné školy zvíťazilo družstvo zo Základnej školy svätého Don Bosca zo Zlatých Moraviec, druhí skončili zástupcovia Základnej školy svätého Svorada a Benedikta z Nitry a na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci zo Základnej školy z Výčapov a Opatoviec.

V kategórii stredné školy slávilo prvenstvo družstvo z Gymnázia svätého Cyrila a Metoda z Nitry, druhú priečku obsadilo Gymnázium J. Kráľa zo Zlatých Moraviec a tretie skončilo Gymnázium z Vrábeľ.

Celoslovenského kola sa zúčastnia iba víťazi.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: