"Veni Sancte" katechétov Nitrianskej diecézy

V Nitre sa 1. septembra 2009 uskutočnilo diecézne stretnutie katechétov. Hlavným bodom programu bola svätá omša „Veni Sancte“ v katedrále - Bazilike svätého Emeráma, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V príhovore po evanjeliu prítomným učiteľom náboženstva pripomenul, aby si uvedomovali svoju vznešenú službu, ktorú vykonávajú. Ako vzor pre nich vyzdvihol Ježiša Krista, ktorého slovo bolo potvrdené aj jeho životom. „A to je pre nás lekcia, ktorú si musíme denne osvojovať, aby sme neboli len podávateľmi náuky, ktorú nám podávajú učebné osnovy, ale aby sme boli ľuďmi, ktorí svojím životom potvrdzujú pravdu, ktorú hlásajú aj pri všetkej našej slabosti s ktorou rátame a z ktorej sa, ak máme úprimný záujem, usilujeme dostať aj prostredníctvom sviatostí, nápravou života, úsilím o lepší život“, povedal.

Po svätej omši v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda nasledovala prednáška, meditácia a spoločný pracovný obed.

V Nitrianskom biskupstve aktívne pracuje 220 laických katechétov. Ich celodiecézne stretnutie na začiatku školského roka 2009/2010 bolo prvé svojho druhu v reorganizovanej diecéze a má sa každoročne opakovať.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Tags: