Telefónne zoznamy - Inštitúcie v Nitre

Biskupský úrad

ústredňa
037-772 1747
037-772 1724
sekretariát diecézneho biskupa
037-772 2430
generálny vikár
037-651 5571
hovorca biskupstva
0917 350 404 e-mail: hovorca.nr@rcc.sk
mzdová učtáreň
0911-913046
finančná učtáreň
0911-913046
hospodárske oddelenie
0903-265637
technické oddelenie
037-772 1762
fax
037-772 1749

Teologický inštitút

ústredňa + klapky
037-772 17 58
kancelária-ekonomika + fax
037-651 35 27
študijné oddelenie
037-772 17 85
kancelária, sestry
037-772 17 86

Kňazský seminár sv. Gorazda

ústredňa
037-651 28 20
rektorát + fax
037-651 28 27

Ostatné

Diecézny cirkevný súd
037-772 24 24
Diecézna Charita Nitra
037-772 17 92
037-772 17 98 - fax
Diecézna knižnica
037-772 17 43
037-772 17 94 - Mons. Ladislav Belás
Diecézny školský úrad
037-741 28 01 - fax