Svätý Bystrík

- biskup a mučeník (11. stor.) 
- liturgické slávenie (pripravuje sa): 24. septembra 

sv. Bystrík

Bol nitrianskym biskupom. Podľa tradície ho za biskupa do Nitry ustanovil uhorský kráľ sv. Štefan na konci svojej vlády, teda okolo roku 1038. Po Štefanovej smrti vznikla pohanská vzbura niektorých maďarských bojarov proti Štefanovej kresťanskej politike. Vtedy zahynul aj sv. Gerhard. Gerhardov životopisec hovorí, že ešte dvaja biskupi: Buldus a Bestricus, ktorého po slovensky voláme Bystrík.

Ďalej sa zo spomenutej správy dozvedáme, že keď Bystrík prechádzal na loďke cez Dunaj (niekde pri Budapešti), pohanskí povstalci ho zranili šípmi a kameňmi tak, že na tretí deň zomrel. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to stalo roku 1046.