V Katedrále v Nitre biskupi zverili Európu pod ochranu sv. Cyrila a Metoda

_Q2B2826.jpg_Q2B2808.jpg_Q2B2774.jpg_Q2B2789.jpg

Pri príležitosti Plenárneho zasadania Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktorá sa konala od 3. do 6. októbra 2013 na Slovensku, sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre uskutočnila 4. októbra 2013 svätá omša, pri ktorej bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský predniesol modlitbu zverenia Európy pod ochranu svätých Cyrila a Metoda.

Svätej omši predsedal ostrihomsko – budapeštiansky kardinál Péter Erdö, prítomných bolo aj niekoľko ďalších kardinálov, arcibiskupov a biskupov, ako napríklad prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Na začiatku svätej omše pozdravil hostí nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pripomenul spojitosť Nitry s misiou svätých Cyrila a Metoda. Povedal: „Keď pred 1150. rokmi prišli na pozvanie Rastislava bratia svätý Konštantín a Metod, prežívala Nitra a jej kniežatstvo nový rozkvet kultúrneho, duchovného a kresťanského života. Dialo sa tak zásluhou ich rozvetvenej misijnej činnosti“. Biskup Judák spomenul aj slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré vyslovil pri návšteve Nitry v roku 1995, a ktoré potvrdzujú jej významné miesto v kresťanskej histórii Európy.
Homíliu predniesol hlavný celebrant kardinál Péter Erdö. Hovoril o svätých Cyrilovi a Metodovi, a to v súvislosti s 1150. výročím ich príchodu na naše územie a s tým súvisiacim zverením sa pod ich ochranu: „Svojou osobnosťou skutočne reprezentujú európske kresťanstvo, ktoré dýcha oboma pľúcami, Rímom aj Konštantínopolom, Východom aj Západom, ktoré sa v rámci ich pôsobenia stretli v jednote spoločnej viery. (...) Takto je to s kresťanstvom: váži si kultúru každého národa. Otvára srdce každého človeka a vyzdvihuje kultúru každého ľudu a každého jednotlivca. Posolstvo Ježiša Krista sa prihovára každému z nás a nevymazáva ani nesplošťuje nijakého človeka. Učí každého mať rešpekt pre druhých, a tiež to, že keď vzdávame Bohu chválu, vyjadrujeme tým úctu aj sebe samým. Toto je rovnako platné v dnešnej Európe, ako to bolo platné pred 1150 rokmi“, povedal kardinál Erdö.

Misia svätých solúnskych bratov medzi našimi predkami bola úspešná aj pre jej zrozumiteľnosť. A to je podľa nami oslovených biskupov výzva aj pre súčasnosť.
Viedenský kardinál Christoph Schönborn pre slovenské katolícke médiá v tejto súvislosti zdôraznil, že "Ježiš má veľkú túžbu po ľuďoch, ktorí otvoria svoje srdce pre jeho slovo, pre jeho lásku. Či už deti, starí, muži, ženy, ľudia zo všetkých národov a jazykov. On hľadá ľudí a chce zo všetkých urobiť jednu rodinu. Sám predsa povedal, kto je moja matka, kto sú moji bratia, moje sestry... Tí, ktorí plnia vôľu môjho Otca (por. Mt 12, 48-50)". Kardinál Schönborn ďalej podčiarkol, že každému, kto Ježiša nasleduje dá vlastné povolanie, či poslanie. Jedného volá evanjelizovať, druhého aby v manželstve vydával svedectvo, alebo v zamestnaní, alebo cez jeho dary, hudbu apod. Niektorých však tiež volá, aby posväcovali Boží ľud cez sviatosti zmierenia, eucharistie, krstu. Aby tak čo najviac ľudí urobili schopnými, byť Božím ľudom, rodinou Ježiša. Preto je služba kňaza jedinečná, lebo oni sú nástrojmi Ježiša, ktorými si On svoj ľud vedie a posväcuje". Zároveň povzbudil veriacich, aby takýchto povolaných podporovali, posilňovali a dodávali im odvahu.
Pražský kardinál Dominik Duka zasa podčiarkol, že byť zrozumiteľný pre ľudí dneška je „jedna veľmi náročná a veľmi ťažká úloha nielen pre Cirkev, (ale) pre kultúru a vzdelanosť vôbec. A to je dané tým, že cez všetky média, práve v duchu globalizácie, by sa mohlo zdať, že vlastne nie je problém, stačí hovoriť do mikrofónu. Ale my sme svedkami toho, že aj keď nás médiá spájajú, tak atomizácia spoločnosti, rozvoj jednotlivých vedeckých a záujmových disciplín vytvoril také množstvo jazykov, že sme na tom podobne ako v Indii či v Afrike. Akým jazykom hovoriť?“ Spýtal sa kardinál Duka a pokračoval: „Určite myslím, že je to výzva, aby sme čítali evanjeliá, aby sme čítali Bibliu a všimnime si, že práve tí veľkí kazatelia, proroci, ale predovšetkým Prorok prorokov – Pán Ježiš – hovorí predovšetkým v podobenstvách a v týchto podobenstvách používa určité obrazy, ktorým jedinečne rozumeli vtedajší pastieri, vinári a poľnohospodári. Ale my musíme povedať, že hľadať nový jazyk je možné - tak trochu sa pozrieť na pápeža Františka a všimnúť si, že empatia, umenie počúvať, usmiať sa, príliš nekarhať, ale ukazovať pozície, je asi jediná cesta ako nájsť reč pre 21. storočie práve v tomto novodobom bábele jazykov“, dodal pražský arcibiskup.
Podľa slov arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského „každá doba potrebuje evanjelizátorov, ktorí sú zrozumiteľní pre tých, ktorí ich počúvajú. Zrozumiteľnosť nemusí vždy byť schopnosť hovoriť rečou, ktorej slová ľudia počúvajú, ale zrozumiteľnosť je aj schopnosť dotknúť sa srdca“. Bratislavský arcibiskup vidí pre takýto prístup vzor v solúnskych bratoch, spolupatrónoch Európy: „O svätých Cyrilovi a Metodovi môžeme spokojne tvrdiť, že ich posolstvo evanjelia, ktoré sem priniesli a keď o ňom hovorili, že boli zrozumiteľní nielen preto, že hovorili rečou, ktorej rozumel ľud, ale že hovorili takým spôsobom, že sa to dotýkalo aj sŕdc tých ľudí, ktorí ich počúvali“.

CCEE je celoeurópska organizácia, ktorá združuje predsedov 33 biskupských konferencií v Európe, a tiež arcibiskupov Luxemburska, Monackého kniežatstva a Cypru maronitov, spolu s mukačevským eparchom Ukrajiny a moldavským biskupom z Kišiňova.

Tkkbs
Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva
preklad rozhovoru z nemeckého jazyka: Mons. Pavol Zahatlan
foto: Peter Zimen, Tkkbs

PrílohaVeľkosť
_Q2B2826.jpg34.62 KB