Rozhovor s kardinálom Francom Rodé CM

V máji 2013 vymenoval Svätý Otec František svojho špeciálneho vyslanca na vyvrcholenie Cyrilo-metodských osláv 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie. Stal sa ním slovinský kardinál Franc Rodé CM, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Po skončení národnej púte v Nitre 5. júla 2013 poskytol Rádiu Lumen, Tkkbs a TV LUX krátky rozhovor:

Aký je odkaz svätých Cyrila a Metoda pre 21. storočie?

Ich odkaz je v tom, že každý národ má právo na svoju kultúru, na svoju reč a na vyjadrenie svojho vzťahu s Bohom.

S akými pocitmi ste prijali poverenie Svätého Otca stať sa jeho legátom pre vyvrcholenie osláv Jubilejného roka svätých Cyrila a Metoda na Slovensku?

S veľkou radosťou. Cítim sa veľmi blízky celému slovenskému národu. (...) Zo srdca sa cítim blízky tomuto národu, pretože aj naša história je veľmi blízka tej vašej. Váš štát sa začal v deviatom storočí, ako u nás, v 9. - 10. storočí sa to začalo. A potom to aj skončilo, žiaľ. Som veľmi šťastný, že aj vy, aj my, máme nezávislý štát, v ktorom môžeme slobodne žiť.

Čo budete referovať Svätému Otcovi Františkovi o svojej ceste na Slovensko?

S veľkou emóciou mu poviem, že som tu našiel kresťanský ľud. Nielen jednotlivci alebo skupiny, ale je tu celý národ, ktorý sme mohli nazvať kresťanský. A som veľmi rád, že aj medzi politikmi sú ľudia, ktorí sa neboja vysloviť Božie meno pred ostatnými ľuďmi na verejnosti.

Miroslav Lyko