Požehnanie novej vstupnej brány do Katedrály v Nitre a otvorenie archeologickej výstavy

V predvečer slávnosti svätých Cyrila a Metoda – 4. júla 2013 – bola do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma osadená nová vstupná brána s motívom svätých solúnskych bratov, ktorú zároveň nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal.

Po tomto obrade bola v dolnej lodi katedrálneho chrámu otvorená výstava s názvom: Počiatky kresťanstva na Slovensku. Výstava predstavuje archeologické nálezy dokladujúce počiatky kresťanstva na našom území. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas ceremónie otvorenia výstavy pripomenul slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý počas svojej návštevy Nitry v roku 1995 hovoril o jej starobylej histórii spojenej s cyrilo-metodským dedičstvom. Biskup Judák povedal: „Je dobré na toto všetko v súvislosti s Nitrou dnes myslieť a je nielen osožné, ale priam potrebné to všetko si dnes pripomínať aj v súvislosti s veľkým jubileom, ktoré slávime. Preto aj nová brána i dnešná výstava, ktorá je výrazom túžby nielen spoznávať, ale aj osvojovať si hodnoty historické, filozofické, teologické, kultúrno-sociálne. A je tu aj dôvod tešiť sa z výsledkov našich archeológov a poďakovať im za ich činnosť“. Nitriansky biskup ďalej podčiarkol, že cyrilo-metodské slávnosti „svedčia o tom, že cyrilo-metodské a kresťanské hodnoty sú stále aktuálne a prinášajú neustále novú a novú inšpiráciu, ktorá je mnohorako obohacujúca aj pre človeka tretieho tisícročia“. Výstava podľa jeho slov prezentuje „duchovné bohatstvo minulosti a pobáda nás, aby sme sa zodpovedne správali k hodnotám, ktoré budú dýchať z týchto jednotlivých artefaktov“, povedal vo svojom príhovore Mons. Viliam Judák.

Podľa riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre Mateja Ruttkaya vystavené sú „nálezy od doby Rímskej, kedy došlo k prvým kontaktom s kresťanstvom až po Románske obdobie, s vrcholom práve v dobe Veľkomoravskej, kde zasa ďalším vrcholom sú nálezy z Bojnej, ktoré sú po dlhej dobe zasa v origináli predstavené, ale sú tam aj mnohé nové nálezy doteraz nepublikované ešte z prelomu 8. a 9. storočia“, prezradil šéf nitrianskych archeológov. Návštevníci budú môcť až do konca augusta v rámci výstavy vidieť vzácne románske korpusy alebo kríže, pochádzajúce z celého územia Slovenska. Ako ďalej Matej Ruttkay prezradil, „výstava je takým predstupňom väčšej výstavy, ktorá bude v závere roka inštalovaná vo Vatikáne, vo Vatikánskych múzeách“. Návštevníci dolnej lode katedrály v Nitre pravdepodobne ocenia, že väčšina vystavovaných predmetov sú originály – až na najstaršiu knihu na Slovensku - Nitriansky evanjeliár, ktorý bol v origináli verejnosti k dispozícii iba počas otvorenia výstavy. Matej Ruttkay vyjadril presvedčenie, že výstava verejnosť zaujme.

Miroslav Lyko