Nitra privíta 5. júla 2013 mnoho vzácnych hostí

Na národnú púť ku cti svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční z príležitosti 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie a ktorá sa uskutoční 5. júla 2013 od 10. 00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre, prídu mnohí vzácni hostia.

Slávnostnej svätej omši bude predsedať osobitný vyslanec Svätého Otca Františka - kardinál Franc Rodé C. M.- emeritný prefekt pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Prítomní budú aj ďalší významní cirkevní predstavitelia: arcibiskup Mons. Mario Giordana - apoštolský nuncius na Slovensku; biskupi Slovenska na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska a bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským; kardinál Péter Erdő - ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup, prímas Maďarska a predseda Rady európskych biskupských konferencií; kardinál Vinko Puljić - sarajevský arcibiskup - metropolita a predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny.

Na vyvrcholení cyrilo-metodského slávenia nebude chýbať ľvovský arcibiskup metropolita Mons. Mieczyslaw Mokrzycki - predseda Konferencie biskupov Ukrajiny latinského obradu a delegáti z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Chorvátska a Talianska, odkiaľ príde diecézny biskup z Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato. Z Ukrajiny pricestuje mukačevský gréckokatolícky biskup Mons. Milan Šášik CM. Katolíkov byzantského obradu v Grécku zastúpi apoštolský exarcha Mons. Dimitrios Salachas. Do Nitry prídu i nekatolícki predstavia, ide delegáciu Arménskej apoštolskej cirkvi na čele s prímasom arménskej arcidiecézy v Rumunsku biskupom Tatevom Hakobyanom. Na slávnosti sa zúčastní aj vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska Pravoslávnej cirkvi.

Kardinál Franc Rodé CM, vyslanec Svätého Otca Františka, sa zo zahraničnými cirkevnými hodnostármi stretne v piatok o 16. 00 hod. v Kňazskom seminári svätého Gorazda.

Miroslav Lyko
Tkkbs