V katedrále v Nitre otvoria archeologickú výstavu o počiatkoch kresťanstva na Slovensku

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pripravuje archeologickú výstavu s názvom „Počiatky kresťanstva na Slovensku“. Otvorená bude 4. júla 2013 v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade a verejnosti bude k dispozícii až do konca augusta.

Táto výstava bude predstavovať archeologické nálezy dokladujúce počiatky kresťanstva na našom území. Podľa slov riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre Mateja Ruttkaya „budú to už nálezy od doby Rímskej, kedy došlo k prvým kontaktom s kresťanstvom až po Románske obdobie, s vrcholom práve v dobe Veľkomoravskej, kde zasa ďalším vrcholom budú nálezy z Bojnej, ktoré budú po dlhej dobe zasa v origináli predstavené, ale budú tam aj mnohé nové nálezy doteraz nepublikované ešte z prelomu 8. a 9. storočia“, prezradil šéf nitrianskych archeológov. Návštevníci budú môcť v rámci výstavy vidieť aj originál najstaršej knihy na Slovensku - Nitriansky evanjeliár a vzácne románske korpusy alebo kríže, pochádzajúce z celého územia Slovenska. Ako ďalej Matej Ruttkay podčiarkol, „táto výstava je takým predstupňom väčšej výstavy, ktorá bude v závere roka inštalovaná vo Vatikáne, vo Vatikánskych múzeách“. Organizátori sú presvedčení, že aj preto bude mať výstava v priebehu júla a augusta dosť návštevníkov. Lákadlom by mal byť predovšetkým fakt, že väčšina vystavovaných predmetov budú originály, s výnimkou niektorých nálezov z Moravy, ktoré tiež dokladujú významné archeologické nálezy. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto dňoch prebieha podobná výstava v Brne, kde sú moravské originály sprístupnené.

Miroslav Lyko