Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a NSK k spoločnej príprave Cyrilo-metodských osláv

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj – to sú hlavní organizátori Cyrilo-metodských osláv, ktoré sa v dňoch 5. – 7. júla uskutočnia v Nitre. Mesto pod Zoborom bude vtedy v rámci Slovenska centrom podujatí, pripomínajúcich 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V priestoroch Mestského úradu v Nitre dňa 20. júna 2013 organizátori predstavili bohatý duchovný, kultúrny i spoločenský program Cyrilo-metodských dní v Nitre. Na tlačovej konferencii boli prítomní: primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Primátor Nitry Jozef Dvonč hovoril o Cyrilo-metodských oslavách v Nitre ako o najvýznamnejšej udalosti nielen tohto roka, ale väčšieho časového obdobia.

Hlavným bodom programu Cyrilo-metodských dní v Nitre bude národná púť 5. júla o 10. 00 hod. na Svätoplukovom námestí. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pripomenul, že „privítame aj osobitného legáta Svätého Otca - kardinála Franca Rodé, C. M., ktorý pricestuje zo slovinskej Ľubľany“. Vzácny hosť nevynechá ani návštevu u kardinála Jána Chryzostoma Korca. Na národnú púť do Nitry sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle; svoju účasť prisľúbili viacerí cirkevní predstavitelia zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane zástupcov pravoslávnej Cirkvi.

Biskup Judák ďalej oznámil, že v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre bude podvečer 4. júla „otvorená archeologická výstava Počiatky kresťanstva na Slovensku – v dolnej lodi Katedrály svätého Emeráma“.

V Nitre sa už dva dni pred Cyrilo-metodskými oslavami uskutoční plenárne zasadnutie KBS.

Miroslav Lyko