Biskup Judák na konferencii o sv. Cyrilovi a Metodovi v Bytči

Žilinský samosprávny kraj zorganizoval 13. júna 2013 v Bytči konferenciu s názvom Cyril a Metod a slovanský svet. Medzi pozvanými hosťami bol aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefan Vallo.

Biskup Judák vystúpil pred auditóriom s prednáškou „Účasť Slovákov na velehradských unionistických zjazdoch“. Pripomenul v nej, že „cyrilo-metodská úcta na Slovensku sa prehĺbila aj vďaka aktivitám, ktoré prebiehali na moravskom Velehrade. Velehradský unionizmus sa rozrástol medzinárodne zásluhou Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda“. A biskup Judák vo svojej prednáške pokračoval: „Medzi najznámejšie akcie, ktoré sú pevne spojené s Velehradom, patrili unionistické zjazdy, ktoré sa konali od r. 1907 s cieľom rozvíjať duchovný dialóg medzi kresťanským Východom a Západom. (...) Je potrebné si všimnúť, že Cyril a Metod plnili svoju misionársku službu v jednote tak s Carihradskou cirkvou, z ktorej boli poslaní, ako aj s Rímskym stolcom sv. Petra, ktorý ich dielo schválil a potvrdil“, dodal nitriansky biskup.

Konferencia v Bytči sa konala v rámci osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

Miroslav Lyko