Nitriansky biskup k menovaniu pápežského legáta na Cyrilometodské oslavy konané na Slovensku

Svätý Otec František pred nedávnom vymenoval svojho legáta na Cyrilometodské oslavy na Slovensku, konané z príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na naše územie. Tie vyvrcholia 5. júla 2013 v Nitre národnou púťou. Stal sa ním slovinský kardinál Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Súčasťou pápežskej delegácie budú aj ďalší dvaja cirkevní predstavitelia, ktorých mená budú zverejnené neskôr.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomenul, že „pán kardinál Rodé už bol v Nitre, keď bol predstaviteľom Kongregácie pre zasvätených. Na Kalvárii bolo stretnutie s ním s rehoľníkmi a zasvätenými z celého Slovenska. Prostredie mu nebude neznáme“. Biskup Judák ešte zdôraznil, že pápežský legát pochádza zo slovanskej krajiny, ktorá sa tiež hlási k cyrilometodskému dedičstvu. „Myslím si, že to bude veľmi dôstojné zastúpenie terajšieho najvyššieho pastiera Cirkvi“, dodal nitriansky biskup.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva