Z celoslovenského kola Biblickej olympiády v Nitre

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa od 21. do 23. mája 2013 uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. Svoje vedomosti z určených kníh Svätého písma si vyskúšali diecézni víťazi - družstvá žiakov zo základných a stredných škôl.
Ešte pred začiatkom súťaženia sa stretli pri svätej omši s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom. Prítomným pripomenul, že aj v Biblickej olympiáde ide o to, aby si tie „hodnoty, ktoré Sväté písmo prináša človek osvojil a aby ich v živote praktizoval, pretože to nie je niečo, čo bolo napísané v histórii a my to oprašujeme, ale Božie slovo je živé a určite aj účinné (por. Hebr 4, 12) svojou milosťou, keď ho prijímame do svojho života“.

Víťazom v kategórii základných škôl sa stalo družstvo Základnej školy sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach. Druhé miesto obsadili žiaci zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave a ako tretí sa umiestnili súťažiaci zo Základnej školy s materskou školou v Bardejove. Ocenenia víťazom odovzdal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Aj on pripomenul, že cieľom tejto súťaže je vyslovene to, aby „žiak alebo študent poznal hlbším spôsobom pravdy Božieho slova a na základe toho, aby poznal aj pravdy svojej viery, ktorú potom žije, uplatňuje“.

V kategórii žiakov stredných škôl zvíťazilo družstvo Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, na druhom mieste skončili žiaci z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici a tretie skončilo družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Víťazov dekoroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Predmet náboženstvo sa „práve cez olympiádu stáva plnohodnotným predmetom vo výchovno-vzdelávacom procese“, povedala Mária Paráková z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré je spolu s Konferenciou biskupov Slovenska vyhlasovateľom súťaže.

Tajomník subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva pri Konferencii biskupov Slovenska Eugen Valovič zdôraznil, že organizátori olympiády sa snažili o to, aby to nebola len otázka vedomostí, k čomu deti majú sklony. Otázky sú zamerané aj na „skúsenosti, na tvorivosť a tiež na prácu s Písmom“.

Do Biblickej olympiády v školskom roku 2012/2013 sa zapojilo niečo viac ako 43-tisíc žiakov z takmer 900 škôl.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva