Nitriansky hrad navštívili účastníci medzinárodnej konferencie o sv. Cyrilovi a Metodovi

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie „Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom“, ktorá sa uskutočníla v dňoch 8. – 12. mája 2013 v Bratislave, pricestovali v sobotu 11. mája do Nitry na prehliadku Nitrianskeho hradu, kde ich krátko popoludní privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Postupne navštívili Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma, Diecézne múzeum a Diecéznu knižnicu v budove Teologického inštitútu v Nitre.

Medzi prítomnými bol P. Bernard Ardura, O.Praem., prezident Pápežského výboru pre historické vedy, ktorý bol na čele vatikánskej delegácie. Reprezentantov Moskovského patriarchátu viedol Dmitrij Sizonenko, za ruskú svetskú stranu bol prítomný profesor Michail Bibikov, bývalý rektor Moskovskej štátnej humanistickej univerzity,člen Vedeckej rady Ústavu svetových dejín Ruskej akadémie vied a vedúci jej Centra pre výskum kresťanského východu, a Evgenija Tokareva, vedúca Oddelenia pre výskum dejín cirkví a náboženstiev Ústavu svetových dejín Ruskej akadémie vied.

Konferencia sa konala pri príležitosti 1150. výročia misie svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Zorganizoval ju Pápežský výbor pre historické vedy spolu s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva