Celoslovenská púť učiteľov v Nitre

V Nitre sa na Šiestu veľkonočnú nedeľu - 5. mája 2013 - uskutočnila 10. celoslovenská púť kresťanských učiteľov. Združenie kresťanských pedagógov Slovenska vybralo mesto pod Zoborom pre svoju tohtoročnú púť predovšetkým kvôli cyrilo-metodskej histórii a tradícii Nitry.

Púť sa začala slávnostnou svätou omšou v Bazilike – Katedrále svätého Emeráma. Celebroval ju riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Nitre Martin Michalíček. V homílii hovoril o znakoch kresťanskej pedagogiky, v ktorých sa počíta predovšetkým s Duchom Svätým. „Pôsobenie nás kresťanov ak nebude založené na tom podstatnom, na tom Božom, ak bude hľadať kompromisy (...), tak sa budeme podobať soli, ktorá stráca chuť a kvasu, ktorý stráca svoju silu“, povedal Michalíček.

Program, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok učiteľov, katechétov a vychovávateľov, pokračoval prednáškou s názvom Dedičstvo stále živé... aj v Roku viery. Predniesol ju rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Mons. Pavol Zahatlan. Konštatoval, že učitelia majú dôležité a zodpovedné poslanie - denne odovzdávať kresťanské hodnoty svojim žiakom, podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda. Prítomných pedagógov povzbudil, „aby sa nedali odradiť, znechutiť, paralyzovať v tom konaní dobra“.

Desiata celoslovenská púť učiteľov vyvrcholila prehliadkou katedrály a Diecéznej knižnice.

Miroslav Lyko