Nitrianska sídelná kapitula

Praepositus maior:
Mons. Eduard MOKRÁŠ
Lector:
Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
Kantor:
Mons. Peter BRODEK
Vice-Praepositus maior, Custos:
Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.
Theologus:
Mons. Dominik BRŇÁK
Archidiaconus Cathedralis:
Mons. ThDr. Pavol BRZÝ
Archidiaconus Gradnensis:
Celestín MIKUNDA
Archidiaconus Neocastrensis:
Mons. Ján PRISTAČ
Archidiaconus Trentsiniensis:
ICLic. František ŠÚTOR
Canonicus Paenitentiarius:
Jozef DVORSKÝ, SDB
Magister senior:
Mons. Zoltán ĎURČO
Magister iunior:
Martin ŠTOFKO

Honorárni kanonici pri katedrálnej kapitule:
 • Ladislav HERMAN (kňaz diecézy Žilina)
 • Vincent MÁDER
 • Diecézna kapitula
 • Štefan IVANKA
 • Milan KAVOR
 • Milan KRKOŠKA
 • Jarolím KROČKA
 • Marek HRIADEĽ
 • Anton NOGA (kňaz diecézy Žilina)
 • Paul STRASSL (kňaz diecézy Salzburg, Rakúsko)
 • Jozef SUDORA (kňaz diecézy Žilina)
 • Cyril ŠUJAK (kňaz diecézy Žilina)
Titulárne opátstva:
 1. Opátstvo Blahoslavenej Panny Márie na Klíži -
 2. Opátstvo sv. Hypolita na Zobore - Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
 3. Opátstvo sv. Beňadika na Skalke - Mons. ThLic. Jozef KRÁĽ, apoštolský protonotár 
 4. Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
 5. Opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach
 6. Prepozitúra Panny Márie v Bíni