Mužské rehole a zasvätené spoločenstvá v nitrianskej diecéze

Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej
Jahodova 2146/1, 955 01 Topoľčany
038-532 06 41
vladbe@t-zones.sk
Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18 - kaštieľ, 95605 Radošina
038-539 81 02
kkp@wmx.sk
Komunita Kráľovnej pokoja
Sv. Gorazda 553/28 - kaštieľ, 95131 Močenok
037-778 12 27
kkp@wmx.sk
Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman
Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce
037-642 16 10
 
Kráľovská Kanonia premonštrátov na Strahove
Rím. - kat. farský úrad, Hlavná 2, 952 01 Vráble
037-783 20 88
farnost.vrable@gmail.com
Misionári Matky Božej z La Salette
Rím. - kat. farský úrad, J. Kováča 3, 941 45 Maňa
035-659 51 06
bajzik.peter@post.sk
Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Misijný dom MSC, Partizánska 56, 949 11 Nitra
037-693 00 39
hegglinmsc@gmail.com
Rád františkánov na Slovensku
Františkánsky kláštor, Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
035-640 06 27
 
Rehoľa piaristov
Piaristická 8, 949 01 Nitra
037-772 72 51
alojz@piaristi.sk
Rehoľa piaristov
Palackého 2, 911 01 Trenčín
032-743 70 86
bujdak@piar.gtn.sk
Rehoľa sv. Pavla prvého pustovníka
Slnečná 2679/2, 955 01 Topoľčany
038-532 36 44
wiatr@centrum.sk
Spoločenstvo Fatima
Ing. Mgr. Pavol Benko, SF, Rím. - kat. farský úrad, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
032-658 30 50
pavol.benko@stonline.sk
Spoločenstvo Redemptoristov
Kláštor redemptoristov, 913 04 Kostolná - Záriečie 8
032-649 93 32
redemptoristi@stonline.sk
Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
037-776 94 12
verbisti@svd.sk
Spoločnosť Božského Spasiteľa – Salvatoriáni
Nitrianska 38, 949 01 Nitra
037-653 10 37
salvatoriani@salvatoriani.sk
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – Palotíni
Pod kláštorom 3, 966 53 Hronský Beňadik
045-689 31 93
pallotti@gmx.net
Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni
956 07 Veľké Ripňany
038-539 92 00
 
ThDr. Ivan Kiko, PhD.
(zasvätený laik)
kikoivan@azet.sk
P. ICLic. Peter Tibenský SJ
Hradná 2, 949 01 Nitra
0903-66 61 88