Kontakty

Adresy:

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Námestie Jána Pavla II. č. 7
Poštový priečinok 46 A
950 50  NITRA - Hrad
Slovenská Republika

Tel.: +421-37-772 17 47
Fax: +421-37-772 17 49

E-mail: nitra@kbs.sk
Web: www.biskupstvo-nitra.sk

IČO: 35593008
DIČ: 2021114722
Bankové spojenie: 145162/0200