Kolégium konzultorov

Vzhľadom na nové menovanie Diecéznej kňazskej rady bolo dekrétom č. 333/2013 ustanovené nové Kolégium konzultorov Nitrianskej diecézy v zmysle kán. 502 CIC pozostávajúce z týchto členov:


Mons. Peter Brodek
Mons. Zoltán Ďurčo
Mons. Pavol Zahatlan
Mons. Marián Dragúň
Mons. Anton Kováčik
Mons. Marián Šuráb
Miloš Krasňanský