Kňazská rada

Dekrétom č. 1332/2013 zo dňa 18. novembra 2013 bola na obdobie piatich rokov ustanovená nová Diecézna kňazská rada zložená z týchto členov:

Miroslav Hoždora
Mons. Anton Kováčik
Patrik Adam
Marián Uváček
Peter Brisuda
Milan Krajčo
Miroslav Hafera
Ján Smolka
Mons. František Kapusňák
Radovan Kobyda

Štefan Vícen

Zsolt Farkaš
Mons. Marián Dragúň
Jozef Varhaník
Miloš Krasňanský
Igor Písečný
Rudolf Galgóczi

Z úradu:

Mons. Peter Brodek
Mons. Zoltán Ďurčo
Mons. Štefan Vallo
Mons. Pavol Zahatlan

Menovaní biskupom:

Mons. Marián Šuráb
Mons. Karol Hanulík
Martin Štofko
Ivan Šulík
Michal Šrank
P. Stanislav Krajňák SVD

Za jej  zapisovateľa je určený: František Šútor, kanonik, notár BÚ.

Činnosť Kňazskej rady sa začala na Prvú adventnú nedeľu, dňa 1. decembra 2013 a skončí sa po uplynutí piatich rokov.