Úmrtie: p. Štefan Maják, otec vsdp. Štefana Majáka

V 68 roku života zomrel pán Štefan Maják, otec vsdp. Štefana Majáka vicerektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Svätú omšu za zosnulého spojenú s pohrebnými obradmi bude slúžiť Mons. Peter Brodek, generálny vikár, vo štvrtok 2. mája 2013 o 14,00 hod., na miestnom cintoríne v Haláčovciach.