Diecézne pastoračné centrum

Adresa:
Diecézne pastoračné centrum
Pribinovo nám. 7
949 01  NITRA

Využitie Diecézneho pastoračného centra v Nitre

Pastoračné centrumPod Nitrianskym hradom (vedľa Kňazského seminára sv. Gorazda) 22. 10. 2008 otvoril a požehnal nové Diecézne pastoračné centrum nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Zariadenie odvtedy slúži pre študentov obidvoch nitrianskych univerzít (Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity), Diecéznemu katechetickému úradu, katedrálnemu spevokolu, Diecéznej komisii pre mládež a animátorom detí a mládeže. Pastoračné centrum je využívané aj na víkendové duchovné obnovy či niekoľkodňové duchovné cvičenia. 
Biskup Mons. Judák počas slávnosti otvorenia prejavil nádej, že v Diecéznom pastoračnom centre sa bude podávať „evanjelium novým moderným spôsobom, aby ho vedel prijať aj človek tretieho tisícročia“.
Správcom pastoračného centra je miestny univerzitný kaplán a rektor UPC v Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Otvorenie nového Diecézneho pastoračného centra v Nitre bolo naplnením plánov už predchádzajúceho diecézneho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca.