Nitrianska diecéza

- založená: pápežom Jánom VIII. bulou Industriae tuae v r. 880
- patróni diecézy: sv. Andrej Svorad a Beňadik
- katedrálny chrám: Bazilika sv. Emeráma v Nitre
- diecézny biskup: Mons. Viliam Judák
- biskupské heslo: "Jesus mitis et humilis" – "Ježiš tichý a pokorný" (por. Mt 11, 29)
- pútnické miesta: Nitra – Kalvária, Skalka nad Váhom, Topoľčany, Topoľčianky, Hronský Beňadik, Nová Ves nad Žitavou, Mechovička


Nitrianska diecéza v číslach:

- Počet dekanátov:  17
- Počet farností:  198
- Z toho národnostne zmiešaných farností:  55
- Obyvateľov v diecéze:  701 416
- Celkový počet veriacich katolíkov:  571 981
- Z toho katolíci s maďar. národnosťou:  61 976
- Počet diecéznych cirkevných škôl:  22
- Počet rehoľných škôl v diecéze:  2
- Rozloha diecézy:  5 932 km²
- Diecéza sa rozprestiera: na území 3. VÚC