Dekanát Zlaté Moravce

Dištriktuálny dekan: Mons. Marián Javor
Dištriktuálny sekretár: Igor Písečný

ČIERNE KĽAČANY
Prílepy, Volkovce
HOSŤOVCE
Lovce, Žikava
BELADICE - VEĽKÉ CHRAŠŤANY
Choča, Pustý Chotár
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY
Borisko, Bošiakov štál, Brezov štál, Dolné Lučno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky
JELENEC
Neverice
LADICE
Kostoľany pod Tribečom
OBYCE
SKÝCOV
SĽAŽANY
Martin nad Žitavou
TESÁRSKE MLYŇANY
Vieska nad Žitavou
TOPOĽČIANKY
Hostie
VELČICE
Mankovce, Zlatno
VEĽKÁ LEHOTA
Malá Lehota
ZLATÉ MORAVCE
ŽITAVANY
Machulince